Bahar : (Pemeran utama)
Nama lengkap : Baharudin
Panggilan       : Udin, Agung, atau Bahar
Umur             : 14 Tahun
TTL                : Buol, 17 Agustus 1998
Hobi              : Nulis cerita, buat lagu, komputer, baca komik/buku,
                       & Maen alat musik.
Motto            : Hidup pas - pasan lebih baik dengan ilmu daripada
        &n...